V Sloveniji smo z blokado reform dobili sloj izjemno bogatih rdečih tajkunov, medtem ko so se 70% državljanov življenjske razmere bistveno poslabšale.

Državljani, bili smo nič, bodimo vse!

V Sloveniji smo z blokado reform dobili sloj izjemno bogatih rdečih tajkunov, medtem ko so se 70% državljanov življenjske razmere bistveno poslabšale.

Izpolniti moramo posebnega poslanstva: Slovenijo odrešiti pred njeno klavrno zgodovino gospodarskega in socialnega razvoja. Obstoječi socialni model je neuspešen zaradi napačnih vzpodbud in socialistične nostalgije; boleha za tem, da dela premalo ljudi – 100.000 državljanov brezposelnih, kaj je pri tem socialnega? Naš socialni model ima prednost, ki izhaja iz spoznanja, da je le zdravo, močno in prožno gospodarstvo lahko temelj socialne države. V tem projektu morajo tvorno sodelovati tudi sindikati, podpirajoč napredek skozi strukturne reforme, ki izboljšujejo standard zaposlenih, utrjujejo razvoj socialne države in dvig konkurenčnosti slovenske ekonomije. Sindikati na Slovenskem, ki jih vodijo sindikalni šefi v navezi s politično-tajkunsko elito nasprotno aktivno ustvarjajo negativno mnenje o reformah, med državljane širijo strah in med delojemalce mitingarski preplah pred sovragom: neoliberalizmom. Bolj kot strah pred izgubo pozicij znotraj korporativnega trikotnika vlada-kapital-delo gre tu za strah pred izgubo privilegijev sindikalnih vodstev. Bolj kot liberalne reforme ta vodstva moti politična barva reformista, če ni rdeča. V Sloveniji smo z blokado reform dobili sloj izjemno bogatih rdečih tajkunov, medtem ko so se 70% državljanov življenjske razmere bistveno poslabšale – revni so še revnejši, izginil je srednji sloj. Ko bodo slovenski državljani vzeli na volitvah oblast v svoje roke, bomo lahko začeli izvajati razvojni program Sloveniji s 5% letno gospodarsko rastjo, ki bo zagotavljala splošno izboljšanje življenjskih razmer, višje dobičke, plače in pokojnine, blaginjo za vse. Ko bodo državljani vse – po tem, ko so dolgo časa bili nič – bomo lahko zagotovili socialna pravičnost, svobodo in enakopravnost. Zamisel socialne države ni v nasprotju z zahtevami po učinkovitem gospodarstvu. Namesto izravnave rezultatov dela, potrebujemo izravnavo možnosti za uspeh na trgu dela. Prva skrb mora biti konkurenčnost slovenske ekonomije, ne pa vprašanje politizacije razdelitve. To pomeni skrb za zniževanje stroške poslovanja, povečevanje ravni investiranja in doseganje rasti zaposlenosti. Brez reform bo tuji kapital ostal v tujini, slovenski se bo tja preselil, gospodarska rast bodo sanje in nova delovna mesta le na drugi strani prenatrpanih okenc zavoda za zaposlovanje. Socialna demagogija tajkunske levice je vsakokratni vrhunski nateg slovenskih državljanov pred volitvami. Mi hočemo oblast, da naredimo uspešno Slovenijo. Vsak umik bi pomenil jutrišnjo socialno eksplozijo in zlom slovenske ekonomije. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed