Rezultat razpustitve tajkunske ekonomije v Sloveniji bi bil veliko zmanjšanje davkov in obremenitve plač, kar bi vsakomur pustilo glavnino sadov njegovega dela.

Dovolj državne kraje!

Rezultat razpustitve tajkunske ekonomije v Sloveniji bi bil veliko zmanjšanje davkov in obremenitve plač, kar bi vsakomur pustilo glavnino sadov njegovega dela.

Naloga vlade je omogočanje varnosti, varovanje pred krivicami (pravna država), ohranjanje trga in izvajanje tistih del, s katerimi se zasebni interes ne bi nikoli ukvarjal, ker ne dajejo dovolj velikega dobička (izobraževanje, infrastruktura ipd.). S tem vlada pomaga graditi tržno civilno družbo in širiti trg, ki ni vezan zgolj na slovensko ozemlje: tržni prostor mora agresivno širiti slovenska gospodarska diplomacija in večji kot je v primerjavi z geografskim prostorom, bogatejša bo Slovenija. Temu v prid je treba kar se da hitro uvesti ekonomsko razumevanje politike in širitev slovenskega gospodarstva na nove trge. Prav tako predlagamo pravično privatizacijo podjetij, pridobitev odgovornih lastnikov in pospeške za razvoj zasebnega podjetništva. To so rešitve, ki terjajo močno in kompetentno voditeljsko vlado; v Sloveniji so največji razvojni problem nesposobne vlade: tisti, ki se ukvarjajo s politiko, ne da bi poznali strukturo družbenega telesa, izvajajo obrt, ki v enaki meri temelji na domnevah kakor zdravilstvo mazačev in sleparjev. V nasprotju z njimi poudarjamo, da je resnični prostor družbene socializacije trg, ne država. V moderni civilni družbi in okviru pravne države je trg način obstoja slovenstva. Civilna družba je izraz potreb, država pa v najboljšem primeru nujno zlo. Ob opiranju na najboljše zglede bi poglavitni rezultat opustitve klasičnega politično-tajkunskega gradualizma v Sloveniji bil veliko zmanjšanje davkov in obremenitve plač, kar bi vsakomur pustilo glavnino sadov njegovega dela. Slovenska država je doslej svojim državljanom dobesedno kradla denar in čast, ki jim pripada zaradi njihovega trdega dela – z raznimi davki in prispevki državljanom krade rezultate njihovega dela, njim pa cinično pusti praznovati praznik dela. V novi ureditvi pa bi ostalo več kot dovolj tudi za popravljanje neenakosti in razvojno socialno državo. Prvi pogoj za to je široka kadrovska čistka in zaporni nalog za vse, ki so kršili zakone in oropali slovenske državljane. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed