Današnji politični uspeh vladne tajkunske stranke kujejo na rovaš jutrišnjega novega ekonomskega in socialnega zloma Slovenije.

Čas za spremembe je zdaj

Današnji politični uspeh vladne tajkunske stranke kujejo na rovaš jutrišnjega novega ekonomskega in socialnega zloma Slovenije.

New deal je ime za vladni program dvaintridesetega predsednika ZDA Franklina D. Roosevelta, s katerim si je prizadeval reformirati ameriško gospodarstvo in omiliti učinke velike depresije (1929). Izredni zakoni iz leta 1933 so veliko prispevali k sanaciji bančne krize, spodbudili in povečali so produktivnost, podprli podjetnike in opredelili socialno varnost. New deal je dejansko pomagal ZDA preseči krizne razmere in imel močan motivacijski vpliv: okrepil je ameriško samozavest, ki jo je gospodarsko razsulo krepko načelo, in opogumil poslovne ljudi za soočanja z novimi izzivi. Podobno potezo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja – po hudi depresiji v sedemdesetih zaradi »naftnega šoka« (1973) – proizvede reaganomika, ki opusti instrumente državno-kapitalistične ekonomske politike in v novih razmerah obnovi liberalno politiko svobodne pobude in konkurence izpred časov new deala. Vzporednica se kar sama vsiljuje. Drnovšek je kot slovenski Roosevelt udaril temelje slovenskega državno-kapitalističnega korporativizma v kriznem poosamosvojitvenem obdobju in relativno uspešno prepeljal novo državo skozi tranzicijske čeri. Da pa bi se danes Slovenija spoprijela z izzivi in pastmi svetovne globalizacije, potrebuje novo veliko politično dejanje, slovenskega Reagana. Seveda prilagojeno specifičnim slovenskim razmeram. V Sloveniji najdemo državno-kapitalistične korporativne koncepte tako na levi, kot na desni: iz perspektive zatohle podalpske doline ni videti zahtev in pasti svetovne globalizacije. Slovenija bi svetu vsilila svoja gradualistična pravila igre in jih zapredla s socialno demagogijo, v kateri beseda konkurenčnost nastopa kot nerazložljiva tujka. Cerarjeva vlada, sindikati, del opozicije in vsi tisti, ki nasprotujejo strukturnim reformam, nastopajo brez vsake elementarne družbene odgovornosti: današnji politični uspeh kujejo na rovaš jutrišnjega novega ekonomskega in socialnega zloma Slovenije. Danes blokirane reforme se nam bodo čez nekaj let vrnile v še hujši obliki in socialna cena zanje bo rasla eksponentno. Čas za spremembe je zdaj, za tekmovalno Slovenijo pelje zadnji vlak. A nekaterim (vlada, DUTB, SDH) je to malo mar in s svojo nesposobnostjo uničujejo še to, kar je po roparski privatizaciji in finančni krizi ostalo – zadnji primer: Cimos. Odprimo možnosti za reforme in blagostanje, odpravimo obstoječe stanje!Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed