Za nas je prva pravna vrednota ideal pravice: naš boj za pravno državo je boj za pravično urejeno slovensko družbo.

Bili smo nič, bodimo vse!

Za nas je prva pravna vrednota ideal pravice: naš boj za pravno državo je boj za pravično urejeno slovensko družbo.

Obstoječi politično-tajkunski režim na vse možne načine omejuje svobodo državljanov in jim ne dovoli kvalitetne uresničitve podjetnih idej in zasebne pobude z nizkimi davki. Namesto tega smo priča hiperprodukciji normativnih aktov: prav tam, kjer pravo razvitih držav pušča svobodo delovanja in izbire državljanu, slovensko pravo pod vplivom vrhuške politično-tajkunskih omrežij postavlja čim bolj ozke kriterije, merila, normative in omejitve. Takšno pravo je ubogljivo sredstvo v rokah vladajoče birokratske elite, ki ga poljubno obrača v korist svojih tajkunskih podpornikov, njih pa v ničemer ne zavezuje. V imenu države je dovoljeno diskriminirati, krasti, lagati, preganjati, pohabljati in ubijati sodržavljane in delovne ljudi. V imenu države politično-tajkunska elita od državljanov zahteva, da kot naravno sprejmejo lastno žrtvovanje v smislu odvzetosti, brezpravnosti, revščine, zatiranja potreb – skratka, mazohistično držo razumevajočih, ubogljivih, delavnih in discipliniranih teles. Mi zagovarjamo ravno nasprotno: pravno državo, v kateri so osnovna pravila splošna in abstraktna, objavljena in dostopna, razumljiva in jasna, konsistentna in neprotislovna, stabilna in ne podrvžena nenehnih menjavam. Za nas je prva pravna vrednota ideal pravice. Naš boj za pravno državo je boj za pravično urejeno družbo. V Sloveniji hočemo omejiti in odpraviti nepravične družbene neenakosti ter ustvariti družbo enakopravnih državljanov, v kateri ima vsakdo efektivno pravico do svobode in temeljne blaginje. Zamisel o pravični družbi je naše urejevalno in usmerjevalno načelo proti nekritičnemu spoštovanju veljavnih pravil igre, ne glede na njihovo krivičnost. Ne tajkunska levica, mi smo tisti, ki vam, državljanom, ki ječite pod proti-slovenskim škornjem politično-tajkunske elite, pravimo: »Ta svet krivičnosti razbijmo, do tal naj boj ga naš podre; nato svoj novi svet zgradimo, bili smo nič, bodimo vse!« Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed