Javni sektor mora postati za polovico manjši, učinkovitejši in racionalnejši.

Adijo, paternalistična država!

Javni sektor mora postati za polovico manjši, učinkovitejši in racionalnejši.

Napovedujemo nov družbeni in politični spopad z učinki globalizacije, davčno preobremenjenostjo in vse večjo nekonkurenčnostjo slovenskega gospodarstva, blokadami podjetniške dejavnosti, preveliko tržno regulacijo, državno močjo in lastnino, vladno nesposobnostjo in plenilskimi tajkunskimi omrežji. Izhajamo iz prepričanja, da je kapitalizem načeloma pravičen: ponuja enake začetne možnosti za vse državljane, gradi na meritokratski družbi odgovornih posameznikov in skrbi za ranljive družbene skupine. Liberalci so edini pravi socialci, ker so v samem jedru njihovega programa nova delovna mesta. Inventivna družba tveganja je dopolnjena s socialno državo, toda javni sektor mora postati za polovico manjši, učinkovitejši in racionalnejši. Namesto močne paternalistične države je na mestu servis minimalne države z nižjimi davki, razbremenjenim gospodarstvom, nadaljnjo privatizacijo, liberalizacijo, deregulacijo in fleksibilnostjo trga dela. Država mora začeti pri sebi, z lastno konkurenčnostjo: učinkovito majhno uradniško elito in operativno sposobno vlado. Večja doza tekmovalnosti mora oklestiti drago, preobsežno in ne-transparentno državo, ki se je tako razrasla, da deluje destimulativno na odgovorni odnos ljudi do lastne usode. Reforme povzemajo zglede: skandinavski ali nizozemski trg dela, finska tehnološka politika, britanska administracija, irska fleksibilnost delodajalcev, ameriški model investicij v človeški kapital, estonska enostavnost razmišljanja in slovaški reformski pogum. Največjo priložnost prinašajo reforme ljudem, na katerih temelji razvoj: visoko izobraženim, kreativnim ljudem, podjetnikom in mladim. Tudi ostalim se neto položaj izboljša , saj se mora nova gospodarska rast izraziti tudi v rasti plač zaposlenih, udeležbi pri dobičku in višjih pokojninah. Levičarski intelektualci Štefančičevega kova so doslej pokazali, da znajo zgolj sejati strah pred nekakšnim socialno neobčutljivim agresivnim kapitalizmom. Mi se nasprotno kapitalizma ne bojimo, ampak mu damo delati za ljudi. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed