6. maj 2009

Žbogar je poročal s sestanka koalicijskih partnerjev, na katerem ni bilo razbrati pretiranega poguma za arbitražo, ker le-ta ne zagotavlja stika Slovenije z odprtim morjem.

Preden bi se spustili v takšno tveganje, bi morali Francoze in Švede prepričati v nujnost uporabe zunanjega načela pravičnosti (ex aequo et bono). Za omizjem so sedeli tudi taki, ki bi podpisali slovensko predajo pred koncem bitke. Najbolj defenziven je bil predsednik stranke Desus Karel Erjavec, ki v tokratnem Rehnovem poskusu ne vidi možnosti za rešitev mejnega vprašanja: Slovenija naj razveže vstopanje Hrvaške v EU in mejni spor, samo mejo pa velja zaenkrat pustiti pri miru. Predsednik stranke Zares, minister Gregor Golobič, mu je odločno odvrnil, da - če Rehnove pobuda pade, se morajo vse stranke strinjati, da se blokada Hrvaške nadaljuje. Vsem – od predsednika Türka do zunanjega ministra Žbogarja in koalicijskih partnerjev – je jasno, da je Pahor v spoprijemu s Hrvaško največje slovensko tveganje.

0 0
Feed