ZAKAJ JE SLOVENIJA POSTALA SAMOSTOJNA DRŽAVA? Zato, da vemo, kdo smo in kaj hočemo! (Nova prihodnost)

​ZAKAJ JE SLOVENIJA POSTALA SAMOSTOJNA DRŽAVA?

Zato, da vemo, kdo smo in kaj hočemo! (Nova prihodnost)

KDO SMO IN KAJ HOČEMO

Programska deklaracija Nove prihodnosti

Zavedajoč se zgodovinske odgovornosti pred slovenskim narodom in državljani, zaradi izdanih osamosvojitvenih pričakovanj, vladavine korumpiranih elit in uničevanja slovenske prihodnosti, sprejemamo to programsko deklaracijo (ime stranke) kot resne, odgovorne in državotvorne stranke:

1
ODSTRANITEV LEVIH IN DESNIH ELIT
Za vse politike, tajkune in bančne kriminalce, ki so pokradli samostojno Slovenijo, bomo izvedli njihovo odstranitev, kaznovanje in vrnitev pokradenega. Posebna finančna policija bo izpeljala revizijo prenosov lastništva - od postopkov lastninjenja do bančnih poslov in javnih naročil. Za uničenje "globoke države" bomo ustanovili specializirana sodišča, namenjena politično-gospodarskemu kriminalu, korupciji, klientelizmu in nepotizmu. Vse nezakonito pridobljeno premoženje bo odvzeto. Za kriminal "belih ovratnikov" bomo zaostrili kazensko zakonodajo in zagotovili enakost pred zakonom. Razvoj preglednosti in demokracije aktivnih državljanov bosta pri izničenju korupcijskih tveganj igrali ključno vlogo.

2
NIŽJI DAVKI IN NOVA DELOVNA MESTA
Za zagon slovenskega gospodarstva bomo uresničili program pridobivanja novih kvalitetnih delovnih mest. Za pridobitev čim več novih investicij bomo ustvarili prijazno poslovno okolje. Temeljna poteza novega poslovnega okolja bodo nižji davki. Ker bodo davki nižji, bodo posledično višje plače in na te vezani prihodki državljanov. Z upravljavskim in lastniškim umikom države iz gospodarstva bomo izpeljali program pridobivanja odgovornih lastnikov. Strateška podjetja, infrastruktura in sistemska banka bodo ostali v slovenski lasti. Ukinili bomo administrativne ovire za nastanek novih podjetij, kjer bodo z davčnimi počitnicami prednost imeli podjetniški začetniki.

3
SOCIALNA PRAVIČNOST IN SOLIDARNOST
Načela socialne pravičnosti in solidarnosti bomo najprej uporabili za izkoreninjenje revščine v Sloveniji. Podpiramo močno socialno državo, vendar dajemo prednost dodatnemu usposabljanju za vrnitev na trg. Okrepili bomo program socialnega podjetništva in različnih oblik kooperativ. Da bi preprečili beg mladih v tujino, bomo izvedli program novih delovnih mest za mlade, kjer bodo osrednje mesto imeli start-upi z ugodnimi posojili in davčnimi olajšavami. Zaradi preživetja slovenskega naroda bomo prednostno sprejeli natalitetni program, ki bo mlade (družine) vzpodbujal k odločitvi za otroke.

4
ZMANJŠANJE DRŽAVNE UPRAVE NA RAZUMNO MERO
S posebnim programom bomo v naslednjem štiriletnem obdobju zmanjšali državno upravo, ki bo postala učinkovit servis državljanov. Nova vlada bo varčna in cenejša, vendar hkrati močna, odločna in delovna - torej podjetniško operativna in politično voditeljska. Njena prva naloga je v Sloveniji vzpostaviti vladavino zakona in reda. Temu takoj sledi modernizacija temeljnih sistemov: šolskega, zdravstvenega, pokojninskega itd.. Povsem preoblikovali in okrepili bomo nacionalno-varnostni sistem Slovenije. Dosegli bomo pozitivno pripravljenost Slovenske vojske, ki se bo sposobna soočiti z varnostnimi izzivi sodobnega sveta.

5
ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE, PROTI MIGRANTSKIM KVOTAM
Smo proti migrantskim kvotam, ki nam jih vsiljuje EU. Glede na socialni položaj v Sloveniji z visoko stopnjo revščine in nezaposlenih Slovenija ni dolžna prevzemati novih bremen. Smo za Slovenijo brez nezakonitih migracij. Ne podpiramo multi-kulturalističnega koncepta slovenske družbe, ki ogroža kulturno identiteto Slovenije, tradicionalne vrednote slovenske družbe in način življenja. Vzpostavili bomo varne meje in zato tehnološko okrepili slovensko policijo, slovensko vojsko pa poleg tega tudi dogradili s sistemom prostovoljnega državljanskega naborništva kot dela državljanske vzgoje.

6
SAMOSTOJNA ZUNANJA POLITIKA
Vodili bomo samostojno slovensko zunanjo politiko, ki ne bo hlapec niti Washingtona niti Moskve niti Bruslja niti Zagreba, temveč bo sledila slovenskim interesom. Zavzemamo se za reformo EU, v kateri bodo imeli evropski državljani več vpliva na odločitve. Brez močnih držav-članic EU ni močne EU. Zavezujemo se, da bomo s pogajanji izboljšali položaj Slovenije v EU. Iz skupne evropske blagajne pridobili več sredstev in povečali učinkovitost projektnega črpanja teh sredstev. V nasprotnem, če EU ostane domena drage in neučinkovite bruseljske birokracije, Slovenija pa ne bi mogla izboljšati svojega položaja, bomo predlagali razmislek o razpisu referenduma o izstopu Slovenije iz EU. Slovenska diplomacija bo prednostno izpeljala dve nalogi: prvič, povsem se bo prilagodila delovanju sistema gospodarske diplomacije; in drugič, skupaj z drugimi enako mislečimi državami bo ustrezno odgovorila na več kot četrt-stoletno zaupanja nevredno politiko hrvaških vlad do Slovenije.

7
OBLAST VRNITI LJUDSTVU
Ukradeno državo si bomo vzeli nazaj in oblikovali vse več načinov neposrednega odločanja državljanov. Postopno bomo uvedli elemente neposredne e-demokracije, ki bo zmanjšala partitokratsko moč strank. Uvedli bomo referendumski dan. Nastopili bomo proti plačni diskriminaciji žensk, prav tako bomo enako uvedli ženske kvote tudi za najodgovornejše položaje v državi. V slovensko ustavo bomo zapisali pravico vsakega slovenskega državljana do brezplačnega interneta. Zavzeli se bomo krepitev trajnostnega sonaravnega razvoja in zdravo okolje. Posebno pozornosti in razvojih programov bo deležno podeželje, še zlasti zdrava kmetijska proizvodnja in mladi kmetje. Ob koncu življenjske dobe bomo podprli razgradnjo NE Krško in omogočili mehak prehod k obnovljivim virom energije (konec)

0 0
Feed